WYBORY

Pod koniec września 2017 r.,  w każdej z klas I - III odbyły się wybory gospodarza, jego zastępcy oraz sekretarza-pomocnika.

Pod koniec września w każdej z klas I - III odbyły się wybory gospodarza, jego zastępcy oraz sekretarza-pomocnika, który w wielu sytuacjach będzie służył pomocą w zespole klasowym. Funkcje te pełnią w swoich klasach szczególni uczniowie, gdyż to oni właśnie są przykładem dla innych, chętnie pomagają i można zawsze na nich liczyć. Liczymy na to, że wszyscy wybrani sprawdzą się w wypełnianiu swoich ról w całym roku szkolnym.

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka
    ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9
    70-426 Szczecin
  • Sekretariat: 91 434 5004