Relacja z uroczystości w Pałacu Młodzieży pt. "A to jest nasz Pan Doktor" będącej podsumowaniem obchodów Roku Janusza Korczaka w naszej szkole Rajd im. Janusza Korczaka Król Maciuś Pierwszy w ogrodzie moich marzeń Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat Szlakiem króla Maciusia MACIUŚ PRESS czyli Mały Przegląd spraw dziecięcych Mój list do króla Maciusia Historia życia Janusza Korczaka Wizyta w gminie wyznaniowej żydowskiej Międzyszkolny Przegląd Improwizacji Teatralnych Portret Maciusia

Rok Korczakowski

Wizyta w gminie wyznaniowej żydowskiej

WIZYTA W GMINIE WYZNANIOWEJ ŻYDOWSKIEJ W SZCZECINIE

 

25 października 2012 roku uczniowie klasy 5d udali się na spotkanie z przewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Szczecinie Panem Michałem Rozen. Jednym z głównych celów naszego przedsięwzięcia było poznanie historii i kultury Żydów w Szczecinie oraz kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla wyznawców judaizmu.

Wizyta przebiegała w bardzo miłej atmosferze. Zostaliśmy zaproszeni do Bożnicy - pomieszczenia, będącego miejscem spotkań przedstawicieli Gminy na modlitwie i nabożeństwach,  których podstawę stanowi czytanie Tory – świętej księgi judaizmu. Pan Mikołaj Rozen opowiadał dzieciom o kulturze i historii Żydów w Szczecinie. Wyjaśniał znaczenie poszczególnych przedmiotów w pomieszczeniu:

- centralne miejsce stanowi bima podium lub pulpit służący do czytania Tory,

- specjalna skrzynia, w której przechowywane są zwoje Tory, „święta skrzynia” Aron

ha-kodesz. Jej wnęka przesłonięta jest zdobioną zasłoną zwaną parochem,

- nad „świętą skrzynią” umieszczone były tablice kamienne trzymane przez lwy, pośród których wisiała lampka Ner Tamid - „Wieczne światło”,

- na stole stał siedmioramienny świecznik menora,

- obok ołtarz, przy którym stoi osoba prowadząca wspólną modlitwę.

Uczniowie zapoznali się z niektórymi świętami obchodzonymi przez wyznawców religii żydowskiej. Do najważniejszych zalicza się:

- Szbat, (trwa od piątku przed zachodem słońca do zachodu słońca w sobotę. Obowiązuje wówczas zakaz wykonywania pracy, palenia ognia, podróżowania i używania urządzeń elektrycznych. Święto podobnie jak niedziela u chrześcijan),

- Jom Kippur (Dzień Pojednania),

Chanuka (Święto Świateł),

- Pesach (Pascha).

 

Opowiadając o obchodach Nowego Roku - Rosz Ha szana, pan Michał wyjaśnił, iż obchodzone jest ono pierwszego i drugiego miesiąca Tiszri, czyli wrzesień/październik w kalendarzu gregoriańskim. Święto to ma swe korzenie w czasach biblijnych, dlatego dzień ten nazywa się dniem dęcia w szofar – tradycyjny róg barani, który rozbrzmiewa podczas porannego i wieczornego nabożeństwa. Dzieci dzięki uprzejmości gospodarza spotkania mogły obejrzeć i usłyszeć odgłos rogu, którym witany jest Nowy Rok .

Uczniowie dowiedzieli się, kiedy można stać się według żydowskiego prawa religijnego dorosłą osobą.  Zapoznali się z uroczystością Bar Micwy (po ukończeniu 13 roku życia chłopiec odczytuje fragment Tory i wygłasza samodzielnie przygotowany komentarz. Obrzęd ten czyni go pełnoprawnym członkiem gminy, zobowiązanym do przestrzegania przykazań). Bat Micwa to uroczystość, w czasie której ogłasza się przyjęcie dziewcząt do dorosłej społeczności żydowskiej w wieku 12 lat.

            Podczas spotkania zadawane były też pytania dotyczące rożnych zdjęć wiszących w Bożnicy. Jedno z nich przedstawiało wyznawców judaizmu podczas modlitwy przy ścianie płaczu. Wspomniano też osobę śp. Papieża Jana Pawła II, który podczas swojego pontyfikatu odwiedzał synagogę i modlił się wspólnie przy ścianie płaczu. Mówił o braterstwie i wspólnym  działaniu dla dobra ludzi, szacunku w relacjach międzyludzkich - tolerancji religijnej.

            Pan Mikołaj odpowiadał na wiele pytań dotyczących, np. rodzaju posiłków, wykonywania codziennej pracy, ubioru podczas dnia i modlitwy. Opowiedział o formie pochówku i grobach żydowskich na Cmentarzu Centralnym, wspomniał o ul. Ojca Bejzyma gdzie do niedawna istniał cmentarz żydowski.

            Na zakończenie spotkania uczniowie zaprezentowali taniec żydowski, którego uczą się, by zaprezentować go podczas uroczystości podsumowania Roku Korczakowskiego, prosząc o ocenę i ewentualne wskazówki.

Mamy nadzieję, że zapoczątkowana współpraca będzie kontynuowana.

 

Opracowała: Małgorzata Smolińska

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka
    ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9
    70-426 Szczecin
  • Sekretariat: 91 434 5004