Informacje o szkole Rekrutacja do szkół podstawowych Rekrutacja do klas integracyjnych Oddziały sportowe ZARZĄDZENIE NR 28/18 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 16 stycznia 2018 r. Tekstowa podstrona

Szkoła - rekrutacja 2018/2019

Oddziały sportowe

Uwaga Rodzice !

W roku szkolnym 2017/2018 będą w klasach czwartych utworzone dwa oddziały sportowe o profilu:

  • piłka nożna dziewcząt i piłka koszykowa chłopców
  • lekka atletyka i szermierka

Warunki konieczne dla kandydatów:

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału;

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka
    ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9
    70-426 Szczecin
  • Sekretariat: 91 434 5004