Informacje o szkole Rekrutacja do szkół podstawowych Rekrutacja do klas integracyjnych Oddziały sportowe ZARZĄDZENIE NR 28/18 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 16 stycznia 2018 r. Tekstowa podstrona

Szkoła - rekrutacja 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 28/18 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 16 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/18 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  i klas I publicznych szkół podstawowych Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się na rok szkolny 2018/2019 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się na rok szkolny 2018/2019 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                                           wz. Prezydenta Miasta Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                            Daniel Wacinkiewicz

http://bip.um.szczecin.pl/files/3428ABF67D234A19A4EE7B44592D499E/ZN%2028%20z%202018.pdf

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok 2018/2019

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

Kryteria_-_klasa_pierwsza.pdf

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i oddziałó przedszkolnych w szkole podstawowoej na rok 2018/2019

Kryteria__str._1_-_przedszkola.pdf

Kryteria_str._2_-przedszkola.pdf

Kryteria_str._3_-przedszkola.pdf

 

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka
    ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9
    70-426 Szczecin
  • Sekretariat: 91 434 5004