Plan pracy MSU

PLAN_MSU_2016-_2017.docx


Plan pracy Małego Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 54 im. Janusza Korczaka  w Szczecinie w roku szkolnym 2015/2016

 Cele działalności Małego Samorządu Uczniowskiego :

 • Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III
 • Reprezentowanie ogółu uczniów  klas I- III Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym
 • Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej
 • Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego
 • Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią
 • Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji
 • Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole
 • Współpraca MSU z Samorządem Uczniowskim klas IV - VI
 • Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną

 

Harmonogram pracy MSU w roku szkolnym 2015/2016
 

 

ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI

 

ODPOWIEDZIALNI

 TERMIN REALIZACJI

WRZESIEŃ

1. Wybory samorządów klasowych.

 

2. Wybory  przedstawiciela klas II i III do Rady MSU

 

3. Dzień Chłopaka – wybory w klasach I – III ,,Super Chłopaka”

wychowawcy klas

 

wychowawcy klas II  i III

 

R. Ciombor, K. Orłowska, wychowawcy   

 

do 30. 09. 2015 r.

 

 

do 30. 09.2015 r.

PAŹDZIERNIK

Ustalenie założeń do planu pracy na rok szkolny 2015/ 2016

1. Przygotowanie planu pracy MSU.

2. Przedstawienie Radzie MSU planu pracy MSU.

3. Przygotowanie informacji na temat działalności MSU na stronę  internetową szkoły .

4. Przygotowanie jesiennej dekoracji korytarzy.

5. Ogłoszenie całorocznych konkursów:

 • Najładniejszy zeszyt
 • Życzliwa koleżanka/życzliwy kolega

6. Konkurs plastyczny ,,Ja i mój nauczyciel”

6. Akcja ,,Tulipany Radości”

7. Akcja ,,Znicz”

 

R. Ciombor, K. Orłowska, A. Maćkowiak

 

R. Ciombor

 

 

K. Orłowska, wychowawcy

R. Ciombor, K, Orłowska

A. Maćkowiak, K. Orłowska, wychowawcy

R. Ciombor, wychowawcy

A. Maćkowiak, wychowawcy

do 05.10.2015 r.

do 12.10.2015 r.

do 12.10. 2015 r.

do 12.10.2015 r.

do 12.10.2015 r.

 

 

 

do 13.10.2015 r.

do 13.10.2015 r.

do końca października

LISTOPAD

1.  Akcja ,,Paczka dla zwierzaczka ”- zbiórka żywności dla zwierząt  ze schroniska

2. Tradycje i zwyczaje związane z Andrzejkami i Katarzynkami: pierniczki, wróżby.

R. Ciombor, wychowawcy

M. Kołaczyńska, wychowawcy

do końca listopada

25 – 30.11.2015 r. 

GRUDZIEŃ

1. Przygotowanie zimowej i świątecznej dekoracji okien

2. Konkurs plastyczny ,,Mikołaj za 100 lat”

K. Orłowska, wychowawcy

R. Ciombor, wychowawcy

do 04.12.2015 r.

do  04.12.2015 r.

STYCZEŃ

1. Konkurs fotograficzny ,,Nasi ukochani: Babcia i Dziadek”

2. Bal Karnawałowy

3. Podsumowanie działalności MSU w I półroczu - sprawozdanie

K. Orłowska, A. Maćkowiak

A. Zdobylak, M. Gerula, wychowawcy

R. Ciombor, K. Orłowska

19.01.2016 r.

29.01.2016 r.

29.01.2016 r.

LUTY

1. Dokarmiamy ptaki – zbiórka nasion do szkolnego karmnika

2. Rozpoczęcie akcji - ,,Pielucha dla malucha”

M. Herda, wychowawcy

A. Zdobylak, wychowawcy

do 15.02.2016 r.

luty – kwiecień 2016 r.

MARZEC

1. Dzień krawata i muszki (chłopcy) Dzień spódnicy (dziewczynki)

2. Wybór ,,Super Dziewczyny”

3. Przygotowanie wiosennej dekoracji

4. Dzień Wiosny - ,,Kolorowa klasa”

R. Ciombor, A. Maćkowiak

R. Ciombor, K. Orłowska, wychowawcy

K. Orłowska

A. Maćkowiak, wychowawcy

08.03.2016 r.

08.03. 2016 r.

do 18.03.2016 r.

21.03.2016 r.

KWIECIEŃ

1. Wykonanie plakatów - ,,Dzień Ziemi”

2. Wykonanie biało – czerwonych chorągiewek na apel z okazji Rocznicy Konstytucji 3 – Maja

M. Gerula, wychowawcy

M. Herda, wychowawcy

 

22.04.2016 r.

do 25.04.2016 r.

MAJ

1. Przygotowanie gazetek klasowych - ,,Prawa dziecka”

2. Poczta - ,,Dzień Mamy” – życzenia lub wiersze dla naszych mam

wychowawcy

R. Ciombor, wychowawcy

do 20.05.2016 r.

do 24.05.2016 r.

CZERWIEC

1. Rozstrzygnięcie konkursów ,,Najładniejszy zeszyt” , ,,Życzliwa koleżanka/życzliwy kolega”

2. Podsumowanie działalności MSU w II półroczu - sprawozdanie

R. Ciombor

K. Orłowska, R. Ciombor

do 06.06.2016 r.

do 24.06.2016 r.

 

Opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego: R. Ciombor, K. Orłowska     Współpraca: A. Maćkowiak

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka
  ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9
  70-426 Szczecin
 • Sekretariat: 91 434 5004