Dokumenty

Wymagania_z_j._niemieckiego_kl._VII.pdf

SZCZEGOLOWE_WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_POLSKIEGO_KLASA_IV.pdf

SZCZEGOLOWE_WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_POLSKIEGO_KLASA_V.pdf

SZCZEGOLOWE_WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_POLSKIEGO_KLASA_VI.pdf

SZCZEGOLOWE_WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Z_JEZYKA_POLSKIEGO_KLASA_VII.pdf

PRZEDMIOTOWY_SYSTEM_OCENIANIA_JEZYK_POLSKI_KLASY_4-7.pdf

KRYTERIA_OCENIANIA_Z_MUZYKI_W_KLASACH_4-7_.pdf

KRYTERIA_OCENIANIA_Z_PLASTYKI_W_KLASACH_4-7.pdf

Przedmiotowy-system-oceniania_z_fizyki.pdf

Wymagania_edukacyjne_z_fizyki_-_klasa_VII.pdf

PSO_Matematyka.pdf

Wymagania_na_poszczegolne_oceny_z_matematyki_klasy_4-7.pdfWymagania_-_chemia__klasa_VII_-_SP_54.pdf

Wymagania_na_poszczegolne__oceny_-_nformatyka_klasa_7.pdf

Wymagania_na_poszczegolne_oceny_z_informatyki_-_klasa_4.pdf

Wymagania_na_poszczegolne_oceny_-_technika_klasa_4.pdf

Kryteria_oceniania_z_wychowania_fizycznego_2017-2018.pdf

Przedmiotowy_System_Oceniania_-_historia.pdf

HISTORIA_kl._IV_-_historia_-_wymagania_edukacyjne.pdf

HISTORIA_I_SPOLECZENSTWO_kl._V_-wymagania_edukacyjne.pdf

HISTORIA_I_SPOLECZENSTWO_kl._VI_-_wymagania_edukacyjne.pdf

HISTORIA_kl._VII_-_wymagania_edukacyjne.pdf

PRZEDMIOTOWY_SYSTEM_OCENIANIA_-_PRZYRODA_KLASY_4_-_6.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_-_PRZYRODA_KLASA_4(2).pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_-_PRZYRODA_KLASA_5.pdf

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_-_PRZYRODA_KLASA_6(1).pdf

System_oceniania_z religii - kl_IV_SP_2012.pdf

System_oceniania_z religii - kl_V_SP_2013.pdf

System_oceniania_z religii - kl_VI_SP_2014.pdf

System_oceniania_z religii - kl_VII_sp.pdf

PRZEDMIOTOWY_SYSTEM_OCENIANIA_JĘZYK ANGIELSKI (JAKO DRUGI) KLASY VII - VIII.pdf

PRZEDMIOTOWY_SYSTEM_OCENIANIA_JĘZYK ANGIELSKI - KLASY IV-VII.pdf

Przedmiotowe-zasady-oceniania-z-biologii-SP_54.pdf

Wymagania-edukacyjne-z-biologii_dla_klasy_7.pdf

 

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka
    ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9
    70-426 Szczecin
  • Sekretariat: 91 434 5004