Aktualności

          Co to jest socjoterapia?

 

  • szansa na zmianę i poprawę swoich zachowań
  • zajęcia ułatwiające uczniom dobre funkcjonowanie w grupie rówieśniczej  
  • nauka rozpoznawania i nazywania uczuć, rozwiązywania konfliktów bez użycia siły, porozumiewania się z innymi ludźmi

 

Dla kogo organizuje się zajęcia socjoterapeutyczne?

  • dla uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w którym zapisano wskazanie do takich zajęć.

Zajęcia socjoterapeutyczne adresowane są do dzieci: z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością, agresją, zahamowaniem, niską samooceną, nieśmiałych, mających problemy szkolne wynikające z parcjalnych deficytów bądź z zaniedbania środowiska.

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka
    ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9
    70-426 Szczecin
  • Sekretariat: 91 434 5004