Aktualności

CELE I ZADANIA TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

ABY JĘZYK GIĘTKI POWIEDZIAŁ WSZYSTKO, CO POMYŚLI GŁOWA

Logopedia – nauka zajmująca się kształtowaniem prawidłowej mowy, zapobieganiem powstawaniu wad wymowy, likwidowaniem błędów i korekcją wad, a także nauczaniem mowy w przypadku jej braku lub utraty. Mowa ludzka jest czynnikiem warunkującym rozwój psychiczny człowieka, jak również regulującym jego stosunki z otoczeniem. Umożliwia precyzyjną komunikację, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań. Zaburzenia i wady wymowy w znacznym stopniu utrudniają osiąganie sukcesów, są powodem braku akceptacji, zaniżonej samooceny, lęku przed ośmieszeniem.

Cel i główne zadania terapii logopedycznej:

 • Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.

 • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

 • Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.

 • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

 • Usprawnianie techniki czytania i pisania.

 • Wdrażanie do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczej aktywności słownej.

Terapię logopedyczną można prowadzić indywidualnie lub zespołowo w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń. Ćwiczenia logopedyczne obejmują:

 • Ćwiczenia oddechowe: wyrabianie oddechu dla mowy, ćw. oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćw. emisyjne, ćw. ekonomicznego zużywania powietrza i umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi.

 • Ćwiczenia głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, kierowanie głosu na maskę, ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów.

 • Ćwiczenia słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćw. poczucia rytmu, rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych.

 • Ćwiczenia artykulacyjne: usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji w logotomach, wyrazach, zdaniach, nauka wierszy, piosenek z nasileniem głoski ćwiczonej.

 • Ćwiczenia leksykalne: rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazowych, opowiadanie ilustracji, przeczytanego tekstu, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy ortofoniczne, ćw. w czytaniu i pisaniu.

REGUŁY DLA GADUŁY

Dbaj o swój język i mów poprawnie,

ładnie wyraźnie oraz dokładnie,

bo kto nie ćwiczy często języka,

ten się w mówieniu potem potyka.


 

Kiedy z tym miewasz jakieś kłopoty,

to się natychmiast bierz do roboty,

a że nasz język bywa ciekawy,

czeka cię przy tym mnóstwo zabawy!


 

Wymawiaj słowa bardzo starannie,

nawet gdy zmywasz i siedzisz w wannie,

z wilkiem zapałem ruszaj ustami

i razem ze mną ciesz się słowami!


 

M. Strzałkowska


 


 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka
  ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9
  70-426 Szczecin
 • Sekretariat: 91 434 5004