O programie Harmonogram zadań Dyplom czerwiec 2011 r. Dyplom wrzesień 2012 r. Dyplom luty 2012 r. Podsumowanie działań wrzesień 2011 - listopad 2011 Informacja z konferencji 21.02.2012 r. Laureaci konkursu

Trzymaj formę

O programie

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do konkursu na najlepszy projekt programu „Trzymaj formę”, który realizujemy od dnia 22.10.2011 do 30.05.2011 roku w postaci różnorodnych zadań i imprez prozdrowotnych.

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Zakres tematyczny konkursu:

- piramida zdrowia – blok produktów

- rozkład posiłków w ciągu dnia i procent dobowego zapotrzebowania na energię

- dzienne zalecenia żywieniowe dla dzieci i młodzieży

- rola podstawowych składników odżywczych

- zaburzenia stanu zdrowia (otyłość, nadwaga, anoreksja, bulimia)

- znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia

- pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży

- ciekawe przykłady zajęć wychowania fizycznego

Uczestnicy programu to:

            - uczniowie klas IV – VI oraz ich rodzice

            - dyrekcja, nauczyciele, społeczność lokalna

            - pielęgniarka szkolna

            - pozyskani partnerzy

Naszym zadaniem jest:

1)   zachęcenie rodziców, opiekunów, organizacji samorządowych, władz lokalnych do współpracy w przedsięwzięciach prozdrowotnych

2)   organizacja imprez prozdrowotnych

3)   dokumentowanie przedsięwzięć

4)   wykonanie prezentacji multimedialnej oraz przesłanie jej do dnia 05 czerwca 2011 roku do organizatora konkursu

         Konkurs organizuje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinie, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Za realizację programu w szkole jest odpowiedzialny Szkolny Zespół Promocji Zdrowia, któremu przewodniczy pani Aldona Kwiatkowska, natomiast koordynatorem podejmowanych działań jest wicedyrektor szkoły pani Małgorzata Lisowicz. 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka
    ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9
    70-426 Szczecin
  • Sekretariat: 91 434 5004