Szczecin przyjazny rodzinie

 

Program Szczecin Przyjazny Rodzinie jest elementem
polityki społecznej realizowanej przez Gminę Miasto Szczecin.

 

Celem programu jest:

  • niwelowanie różnic pomiędzy obywatelami zamieszkującymi na terenie Szczecina;
  • stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień, które wspierać będą rodzinę;
  • zwiększenie dostępności dla rodzin i ich członków, do różnego rodzaju dóbr m.in. kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty oferowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin, miejskie instytucje kultury oraz do towarów i usług oferowanych przez inne instytucje publiczne i inne podmioty zainteresowane udziałem w programie;
  • wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach szczególnie tego potrzebujących oraz promocja miejsc przyjaznych rodzinie istniejących i powstających zarówno w sferze publicznej, pozarządowej jak i prywatnej, wyróżnionych certyfikatem wydawanym przez Gminę Miasto Szczecin.

 

W celu uzyskania szerszego zakresu informacji  proszę sprawdzić stronę: http://przyjaznyrodzinie.szczecin.pl/przyjaznyrodzinie/chapter_117000.asp

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka
    ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9
    70-426 Szczecin
  • Sekretariat: 91 434 5004