Relacja z uroczystości w Pałacu Młodzieży pt. "A to jest nasz Pan Doktor" będącej podsumowaniem obchodów Roku Janusza Korczaka w naszej szkole Rajd im. Janusza Korczaka Król Maciuś Pierwszy w ogrodzie moich marzeń Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat Szlakiem króla Maciusia MACIUŚ PRESS czyli Mały Przegląd spraw dziecięcych Mój list do króla Maciusia Historia życia Janusza Korczaka Wizyta w gminie wyznaniowej żydowskiej Międzyszkolny Przegląd Improwizacji Teatralnych Portret Maciusia

Rok Korczakowski

Relacja z uroczystości w Pałacu Młodzieży pt. "A to jest nasz Pan Doktor" będącej podsumowaniem obchodów Roku Janusza Korczaka w naszej szkole

 

„Raz długo w polu przyglądałem się, śpiewały skowronki.

Pomyślałem, że serce skowronka musi być podobne

do serca zdrowego, wesołego chłopca: lubi zmęczenie

i prędko odpoczywa. Człowiek lubi wysiłek. Lubi,

żeby mu się udało, chce wiedzieć, czy potrafi, co może,

mimo trudności chce skończyć i zwyciężyć,

przekonać siebie i innych, że silny i zręczny.”

/Janusz Korczak: Prawidła życia/

 

 

„A to jest nasz Pan Doktor”

podsumowanie obchodów Roku Janusza Korczaka

w Szkole Podstawowej nr 54 im. Janusza Korczaka

29 listopada 2012 roku, Pałac Młodzieży w Szczecinie.

Uroczystość pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

 

„Pamiętajcie! Najważniejszym dobrem każdej ojczyzny są dzieci.” Tymi słowami zakończyła się etiuda teatralna pt. „Król Maciuś Pierwszy z wizytą u króla Bum Druma”, jaką zaprezentował zespół aktorski uczniów SP nr 54 w Szczecinie na uroczystości pt. „A to jest nasz Pan Doktor” w Pałacu Młodzieży. Tytuł jej nie był przypadkowy. Przyświecała nam chęć pokazania Janusza Korczaka jako kogoś ciepłego, bliskiego, mądrego – tego, kto wiedział jakim dobrem są dzieci, dlaczego powinniśmy o nich pamiętać i o nie dbać. Chcieliśmy pokazać to, co Stary Doktor widział w najmłodszych. A widział… człowieka, najdoskonalszy twór obdarzony mocą rozwoju.

Idea uroczystości, jak i wszystkie działania związane z obchodami Roku Korczakowskiego, które zaprezentowaliśmy na gali, podkreślały, że dobro dziecka, jego życie było ważne dla naszego patrona i jest ważne dla społeczności szkolnej.

 

Podczas uroczystości zostały odczytane listy:

Pana Marka Michalaka - Rzecznika Praw Dziecka,

Pani Marii Boreckiej - Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Głos zabrali:

Pani Alina Serdyńska – zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty w Szczecinie,

Pani Iwona Bogus – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie.

 

Na galę w Pałacu Młodzieży przybyli dyrektorzy szczecińskich szkół, przedstawiciele wydziału oświaty i społeczności żydowskiej w Szczecinie, rodzice, nauczyciele, uczniowie, absolwenci Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie.

            Uczniowie i nauczyciele przedstawili zgromadzonej publiczności:

 • fragmenty „Pamiętnika Blumki” Iwony Chmielewskiej, będącego najlepszą i najprostszą syntezą myśli i pedagogiki Janusza Korczaka,
 • wiersze: „Dorosłe dzieci” (III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim „Świat w oczach dziecka” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 68 w Szczecinie.), autorstwa absolwentki – Aleksandry Hołowczak i „Pożegnanie” absolwenta Tomasza Gąsiora,
 • utwory poetyckie: „Wiersz o Korczaku”(wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim „Świat w oczach dziecka” zorganizowanym przez SP nr 68 w Szczecinie oraz II miejsce w Regionalnym Konkursie Poetyckim „Mój wiersz o Januszu Korczaku” zorganizowanym przez Szkołę Podstawowej nr 3 w Grudziądzu) autorstwa uczennicy klasy 6b Diany Seemannovej oraz „Dorosły człowieku” (I miejsce w szóstej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pod tytułem „Mam prawo…” zorganizowanym pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka przez Przedszkole nr 124 w Warszawie) nauczycielki SP 54 Pani Marty Rumińskiej,
 • taniec żydowski Yah Ribbon zadedykowany Januszowi Korczakowi, Stefanii Wilczyńskiej i innym wychowawcom oraz wszystkim dzieciom wywiezionym do obozów zagłady w czasie drugiej wojny światowej.
 • etiudę teatralną pt. „Król Maciuś Pierwszy z wizytą u króla Bum Druma”, będącą adaptacją fragmentu powieści Janusza Korczaka„Król Maciuś Pierwszy”,
 • utwory wokalne pt. „Tylko orły szybują nad granią” i „Otwórz oczy” w wykonaniu chóru SP nr 54 w Szczecinie.

Zaprezentowano:

 • prezentację multimedialną podsumowującą wszystkie działania Szkoły Podstawowej nr 54 w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.

 

W uroczystości uczestniczyły zespoły aktorskie szczecińskich szkół podstawowych wraz z opiekunami, którym w imieniu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, ufundowane nagrody w poszczególnych kategoriach Międzyszkolnego Przeglądu Improwizacji Teatralnych dla Uczniów Szkół Podstawowych „Spontaniczny król Maciuś Pierwszy”, wręczyła Pani Iwona Bogus – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie.

„Pamiętnik i inne pisma z getta” Janusza Korczaka otrzymali:

 

 • w kategorii najbardziej zgrany zespół aktorski  - reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinie wraz z opiekunem, p. Małgorzatą Kaczmarek,
 • w kategorii najbardziej pomysłowa improwizacja – zespół aktorski ze Szkoły Podstawowej nr 63 wraz z opiekunem panią Treną Torbus,
 • w kategorii najlepsza interpretacja teksu – zespół aktorski ze Szkoły Podstawowej „Słoneczna”, wraz z opiekunami panią Marzeną Misiorek i panią Agnieszką Lorczak,
 • w kategorii najciekawsza oprawa plastyczna – reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 68 wraz z opiekunem panią Anną Tomczyk,
 • w kategorii najlepszy warsztat aktorski – reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 48 wraz z opiekunem panią Marią Hudeczek,
 • w kategorii najciekawszy ruch sceniczny – reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z opiekunem panią Beatą Gierzyńską.

 

Podczas gali nagrody laureatom szkolnych konkursów i działań artystycznych wręczyła Pani Iwona Balcer wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Centrum, które ufundowało nagrody oraz Pani Iwona Bogus Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie.

Wyróżniono zwycięzców w następujących konkursach:

 

 • plastycznym „Portret Króla Maciusia Pierwszego”  dla dzieci z grup zerowych:

I miejsce - Amelia Jaskowska 0a,

II miejsce - Lilia Laszczyńska 0b i Kacper Łyko 0d,

III miejsce - Kornel Dubert 0c i Tatiana Lato 0 d.

 • plastycznym „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” dla klas 4-6 na najciekawszy plakat wyrażający idee zawarte w cytacie Janusza Korczaka:

I miejsce – 6B,

I miejsce – 6C,

III miejsce – 4E.

 • plastycznym plebiscycie na najciekawszą pracę klas 1-3 pt. „Król Maciuś Pierwszy w ogrodzie moich marzeń”:

I miejsce 3b,

II miejsce 3e,       

III miejsce - klasa 3a,

III miejsce - klasa 3c.

 

 • literackim „Mój list do króla Maciusia” zorganizowanym przez zespół wychowawców świetlicy szkolnej „Nasza chata” dla klas drugich i trzecich:

Klasy 2-3

I miejsce - Magdalena Galiśkiewicz – uczennica kl. II C,

II miejsce - Aleksandra Kawy – uczennica kl. II C .

 

Klasy 4-6

I miejsce - Wiktoria Gulczyńska - uczennica klasy 4c,

II miejsce - Marta Murawska – uczennica klasy 5d,

III miejsce - ex aequo –  Marcin Najdowski, Kacper Gawdziński z klasy 6d.

 • grze wielkoformatowej dla uczniów klas czwartych pt.„Szlakiem króla Maciusia”:

I miejsce – 4c,

II miejsce – 4b,

III miejsce -  4a.

 • biograficznym „Historia życia Janusza Korczaka”:

I miejsce Wiktoria Gulczyńska z klasy 4c,

II miejsce Marta Murawska z klasy 5d,

III miejsce Weronika Torzyńska z klasy 5d,

TYTUŁ NAJBARDZIEJ KORCZAKOWSKIEJ KLASY W SZKOLE - klasa 5a.

 • prasowym dla klas piątych i szóstych pt. „MACIUŚ PRESS – czyli Mały Przegląd spraw dziecięcych”:

I miejsce zespół redakcyjny w składzie: Kacper Gawdziński i Krystyn Mazurek

II miejsce zespół redakcyjny w składzie: Wiktoria Baran, Katarzyna Ordon, Marta Murawska,

III miejsce: Wiktoria Kalisiewicz,

III miejsce: Julia Białecka, Karolina Pietroszek, Adrianna Rodak,  Karolina Ziętek,

 

Wręczono podziękowania jurorce gry „Szlakiem króla Maciusia”, którą była m.in.

Pani Ewa Prądzyńska kustosz Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Narodowego w Szczecinie

 

Uroczystości w Pałacu Młodzieży towarzyszyła wystawa prac plastycznych uczniów i zespołów klasowych nagrodzonych w wymienionych wyżej konkursach plastycznych.

Zaprezentowano także pierwsze wydania gazetek szkolnych, nawiązujących do „Małego Przeglądu”, który założył w 1926 r. Janusz Korczak. Zgromadzona publiczność, podczas poczęstunku, mogła podziwiać tytuły prasowe, które w listopadzie 2012 roku ukazały się w Maciusiu. Były to m.in.:

 „Dziennik Codzienny”,

 „Szkoła z Pomysłem”,

„Kurier Szkolny”,

„Metro – Dodatek Szkolny” i dziesięć innych tytułów prasowych.

 

Uroczystości towarzyszył poczęstunek dla gości przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół nr 6 w Szczecinie, pod kierunkiem Pani Ewy Koń oraz poczęstunek dla dzieci – uczestników i zaproszonych z innych szkół, przygotowany przez nauczycieli i rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie.

 

W przedsięwzięciu pt. „A to jest nasz Pan Doktor”, które miało miejsce w dniu
29 listopada 2012 roku w Pałacu Młodzieży uczestniczyło:

 • 90 osób dorosłych, w tym: zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców,
 • 95 dzieci, w tym: 25 reprezentantów innych szkół podstawowych, 50 uczniów przygotowujących galę, 20 przedstawicieli klas 4-6 ze Szkoły Podstawowej
  nr 54 w Szczecinie,
 • 2 absolwentów Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie.

 

Wszystkim Uczniom, Nauczycielom, Absolwentom, pracownikom Administracji i Obsługi oraz Rodzicom, Radzie Osiedla Centrum, przedstawicielom Zespołu Szkół nr 6 w Szczecinie, Kuratorium Oświaty za zaangażowanie, wielką pomoc i wysiłek organizacyjny oraz wsparcie, także finansowe konkursów, przedsięwzięć artystycznych, podczas całego Roku Korczakowskiego oraz w przygotowaniu uroczystości w Pałacu Młodzieży

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

 

Iwona Bogus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie

wraz z zespołem organizacyjnym.

 

Opracowała: Anna Suterska

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka
  ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9
  70-426 Szczecin
 • Sekretariat: 91 434 5004