Obiady - opłaty Odbiór obiadów z kuchni Jadłospis Obiadki w obiektywie Zwroty za obiady Komunikaty

 

OPŁATA ZA OBIADY –  GRUDZIEŃ / 2017 r.

   - uczniowie – 16 dni x 4,20 zł   = 67,20 zł

   

           OPłATY ZA OBIADY -  ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ

PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 05 – 07.12.2017r. W POKOJU NR 106 (INTENDENT) OD GODZINY 900.        

   W PRZYPADKU NIE UISZCZENIA OPŁATY WE WSKAZANYM TERMINIE

WYDANIE POSIŁKU ZOSTANIE WSTRZYMANE.

 

            W przypadku nieobecności ucznia w szkole należy w danym dniu poinformować

o zaistniałym fakcie intendenta do godziny 9.00.

Jeżeli zgłoszenie nie zostanie dokonane, opłata za obiad nie zostanie zwrócona.

    

Zakupu obiadu jednorazowego należy dokonać do godziny 9.30 danego dnia.

Ilość obiadów ograniczona.

 

           Decyzje MOPR dotyczące obiadów refundowanych należy składać u intendenta (pokój nr 106)

____________________________________________________________

 

OPŁATA ZA OBIADY –  LISTOPAD / 2017 r.

- uczniowie – 21 dni x 4,20 zł   = 88,20 zł

 

OPŁATY ZA OBIADY -  ZA MIESIĄC LISTOPAD

PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 07 – 09.11.2017r.

W POKOJU NR 106 (INTENDENT) OD GODZINY 900.

 W PRZYPADKU NIE UISZCZENIA OPŁATY WE WSKAZANYM TERMINIE WYDANIE POSIŁKU ZOSTANIE WSTRZYMANE.

 

W przypadku nieobecności ucznia w szkole należy w danym dniu

poinformować o zaistniałym fakcie intendenta do godziny 9.00.

Jeżeli zgłoszenie nie zostanie dokonane, opłata za obiad nie zostanie zwrócona.

        Zakupu obiadu jednorazowego należy dokonać do godziny 9.30 danego dnia.

Ilość obiadów ograniczona.

           Decyzje MOPR dotyczące obiadów refundowanych należy składać u intendenta

(pokój nr 106)

 


WITAJCIE PO WAKACJACH

Witaj_szkolo_(1).docx

 


ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY

W WIEKU SZKOLNYM

ZDROWE_ZASADY.docx

PIRAMIDA_ZDROWEGO_ZYWIENIA.docx

 


DRODZY  RODZICE!!

 Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość zapłaty abonamentu miesięcznego za obiady dziecka
na konto bankowe naszej placówki, tj:

Szkoła Podstawowa Nr 54, ul. Gen. L. Rayskiego 9, 70-426 Szczecin 
Numer rachunku bankowego: 29 1020 4795 0000 9302 0278 5863 

 

W treści przelewu należy wpisać: Imię i Nazwisko dziecka, klasę, miesiąc którego dotyczy wpłata za obiady .

Wzór: Anna Nowak, klasa II B, obiady za IX/2017

 Wpłaty należy dokonywać z góry za dany miesiąc do 3. dnia każdego miesiąca.

 

O wysokości opłaty miesięcznej za obiady na dany miesiąc będziemy Państwa informować na koniec każdego miesiąca.

Uzgodnienia odnośnie odpisów z poprzedniego miesiąca proszę dokonywać osobiście
lub telefonicznie pod numerem telefonu: 91-434 50 04.

 

UWAGA:  Powyższa informacja dotyczy wpłaty za obiady tylko za cały miesiąc z góry. 
Pojedyncze wpłaty za obiady są przyjmowane tylko w kasie szkoły.

UWAGA!

INFORMUJEMY, ŻE OPŁATĘ ZA OBIADY ZA DANY MIESIĄC NALEŻY PRZESŁAĆ NA KONTO BANKOWE SZKOŁY

NIE WCZEŚNIEJ, NIŻ PIERWSZEGO DNIA DANEGO MIESIĄCA.  

 

 

 


 

OPŁATA ZA OBIADY - PAŹDZIERNIK 2017

uczniowie – 22 dni x 4,20 zł = 92,40 zł

Opłaty za październik przyjmowane będą od 03-05.10.2017 r. w pokoju nr 106 (intendent) od godz. 9.00.

 

 

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY ZA POSIŁKI.

 

 

W PRZYPADKU NIEUISZCZENIA OPŁATY WE WSKAZANYM TERMINIE WYDANIE POSIŁKU ZOSTANIE WSTRZYMANE.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole należy w danym dniu poinformować o zaistniałym fakcie intendenta do godziny 9.00.

Jeżeli zgłoszenie nie zostanie dokonane, opłata za obiad nie zostanie zwrócona.

Zakupu obiadu jednorazowego należy dokonać do godziny 9.30 danego dnia. Ilość obiadów ograniczona.

Decyzje MOPR dotyczące obiadów refundowanych należy składać  u intendenta (pokój nr 106)

                                                                                                   


Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka
    ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9
    70-426 Szczecin
  • Sekretariat: 91 434 5004