Wycieczki, akcje, ciekawe wydarzenia Wydarzenia sportowe

Rok szkolny 2015/2016

Wydarzenia sportowe

MISTRZOSTWA SZCZECINA KLAS IV W PIŁCE KOSZYKOWEJ

 

Od marca szkoły podstawowe rywalizowały w Małej Lidze Koszykówki. Najlepsze cztery zespoły zakwalifikowały się do turnieju finałowego, który odbył się we wtorek 14 czerwca    w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 16.

Nasz zespół w półfinale zmierzył się z reprezentacją Szkoły Podstawowej nr 35. Po wyrównanej walce wygraliśmy 30-27 i awansowaliśmy do finału. W finale zmierzyliśmy się z gospodarzem turnieju Szkołą Podstawową nr 16.  

Wyniki turnieju finałowego:

I. Szkoła Podstawowa nr 16
II. Szkoła Podstawowa nr 54
III. Szkoła Podstawowa nr 56
IV. Szkoła Podstawowa nr 35

Skład naszego zespołu:  Kajetan Wajtasiak, Kacper Żychowicz, Patryk Dramiński, Patryk Kubiak, Maciej Rzepnikowski,  Jarosław Rybak, Bartosz Hilko, Dawid Sawulak, Nikodem Laszczyński, Filip Kulosa, Kamil Pawlak.

 

Tomasz Korszon

Zapraszamy do galerii zdjęć:


MISTRZYNIE SZCZECINA 2016

Kolejny sukces sportowy odniosły piłkarki nożne z naszej szkoły. Tym razem podopieczne trenera Krzysztofa Kubackiego, wygrywając fazę grupową i półfinałową oraz nie pozostawiając złudzeń w meczu o złoto SP-35, zostały po raz kolejny Mistrzyniami Szczecina w Piłce Nożnej dziewcząt klas 5-6.

Sukces ten nie jest przypadkowy. Nasze dziewczęta począwszy od 2008 roku regularnie osiągają strefę medalową w Szczecinie. W 2015 roku osiągnęły również największy sukces sportowy szkoły. Zostały Mistrzyniami Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii Szkół Podstawowych.

Dzięki osiągniętemu wynikowi w tym roku szkolnym nasze piłkarki awansowały do rozgrywek regionalnych. Będą miały szansę ponownie zagrać o Mistrzostwo Województwa. Najbliższa szansa już we wtorek 10 maja w Kamieniu Pomorskim. Spotkają się tam najlepsze drużyny z regionu goleniowskiego. Trzymamy kciuki.

Krzysztof Kubacki

Zapraszamy do galerii zdjęć:


REGULAMIN akcji SportGeneracja o Puchar Fundacji Caroline B. LeFrak 2015 SZCZECIN
 
Cel imprezy:
Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
Organizator:
Organizatorem cyklu imprez SportGeneracji, zwanych dalej Akcją, jest Fundacja Wychowanie Przez Sport:
 
ul. Włodarzewska 57G lok. 22
02-384 Warszawa
Adres korespondencyjny:
ul. Płatnicza 72/74,
01-827 Warszawa
Termin, godzina, miejsce :
- 23 wrzesień Szczecin, Miejski Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska 20
Organizatorzy dopuszczają możliwość prowadzenia Akcji także w innych terminach. Istnieje możliwość dołączania do akcji nowych miejscowości.
Przebieg wydarzenia:
Udział w Akcji jest bezpłatny.
Kierowana jest do dzieci szkół podstawowych klas 4,5 i 6.
Akcja prowadzona będzie przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów lekkiej atletyki, dziennikarzy sportowych, organizatorów rekreacji sportowej.
Ramowy program wydarzenia:
godz. 9.00 - odprawa opiekunów ekip/szkół/klas
godz. 9.05 - rejestracja szkół , odbiór  numerów startowych  i koszulek przez opiekunów w biurze zawodów
godz. 9.30 –zakończenie rejestracji
godz. 9.30 - uroczyste otwarcie imprezy – powitanie ze sceny
godz. 9.35 - pokaz artystyczny na scenie
godz. 9.45- rozgrzewka przed biegiem integracyjnym
godz. 9.55- przejście dzieci na start biegu integracyjnego Waterrr RUN
godz. 10.00 - start biegu Waterrr RUN ( dystans ok.600m)
godz. 10.10- zakończenie biegu Waterrr RUN
godz. 10.15- spotkanie przed sceną wszystkich uczestników
godz. 10.20-występ artystyczny
godz. 10.25- przejście dzieci na po szczególne konkurencje (biegi na 33 m 4 klasy dz i chł , biegi na 333 m 5 klasy dz i chł, biegi na 33 m przez płotki 6 klasy dz i chł)
godz. 10.30 – rozpoczęcie rywalizacji na po szczególnych arenach lekkoatletycznych
godz. 10.50- spotkanie dzieci pod sceną - krótki występ artystyczny
godz.10.55- przejście dzieci na areny lekkoatletyczne - zmiana konkurencji (biegi na 33 m dz i chł -klasy 5, biegi na 333 m  klasy 6 dz i chł , biegi na 33 m przez płotki klasy 4 dz i chł)
godz. 11.00 - rozpoczęcie rywalizacji na po szczególnych arenach lekkoatletycznych
godz. 11.20- spotkanie dzieci pod sceną - krótki występ artystyczny
godz. 11.25- przejście dzieci na areny lekkoatletyczne – zmiana konkurencji ( biegi na 33 m klasy 6, biegi na 333 m klasy 4 dz i chł, biegi na 33 m przez płotki klasy 5 dz i chł)
godz.11.30 - rozpoczęcie rywalizacji na po szczególnych arenach lekkoatletycznych
godz. 11.50- zakończenie udziału w „blokach konkurencji lekkoatletycznych”
godz. 11.55- spotkanie pod sceną -rozpoczęcie rywalizacji sztafet
godz.11.55 - rywalizacja sztafet 3x300 m klas 4 ( 3dz i 3 chł)
godz. 12.05 - rywalizacja sztafet 3x300 m klas 5( tjw)
godz. 12.15 -rywalizacja sztafet 3x300 m klas 6 ( tjw)
godz. 12.25- podsumowanie imprezy, ogłoszenie wyników, dekoracja, losowanie nagród
godz. 12.40 - zakończenie imprezy.
Uczestnicy będą rywalizować  w 4 konkurencjach według podziału na kategorie wiekowe :
a) biegi  na dystansie 33 m dziewcząt i chłopców
b) biegi na dystansie 33 m przez płotki( bezpieczne piankowe o wys. ok 30-35cm) dziewcząt i chłopców klas 4,5 i 6
c) biegi na dystansie 333m dziewcząt i chłopców klas 4,5 i 6
d) bieg sztafetowy 3x300 m dziewcząt i chłopców klas 4,5 i 6 Każde dziecko otrzymuje numer startowy.
Dzieci rozpoczynają „przygodę lekkoatletyczną” od biegu integracyjnego na dystansie ok 1 km. Wszystkie dzieci po ukończeniu rywalizacji otrzymają pamiątkowy medal. Po zakończeniu biegu integracyjnego rozpocznie się rywalizacja w poszczególnych konkurencjach lekkoatletycznych (bieg sprinterski, bieg płotkarski i bieg na 333 m). Nie będzie prowadzona klasyfikacja startujących. Organizator wyłonieni zwycięzców w poszczególnych konkurencjach.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie pomiaru czasu w poniższych kategoriach wiekowych na następujących dystansach:
Klasy 4 - 33m/33m przez płotki/333m/sztafety - dziewcząt i chłopców
Klasy 5 - 33m/33m przez płotki/333m/sztafety - dziewcząt i chłopców
Klasy 6 - 33m/33m przez płotki/333m/szafety - dziewcząt i chłopców Start do konkurencji sprinterskich (33m) odbywać się będzie z bloków startowych.
Dzieci do startu nie mogą używać obuwia specjalistycznego (kolce lekkoatletyczne).
Uczestnictwo:
Do udziału w Akcji mogą zgłaszać się Szkoły Podstawowe klasy 4-6.
Minimalna ilość uczniów reprezentująca daną szkołę liczyć będzie 18 osoby ( dziewczęta i chłopcy) wg poniższego podziału:  
klasa 4: 3 dziewcząt +  3 chłopców  
klasa 5: 3 dziewcząt + 3 chłopców  
klasa 6: 3 dziewcząt + 3 chłopców
Każda szkoła podstawowa może przyprowadzić na imprezę do 100 uczniów klas 4-6.
Każdy z obecnych będzie miał możliwość wzięcia udziału w konkurencjach sportowych ( poza sztafetą 3x300)
Bieg integracyjny Waterrr RUN
W biegu masowym z założenia mają wziąć udział wszyscy uczestnicy. Po przekroczeniu linii mety na każdego uczestnika czeka medal. Bieg dla wszystkich uczestników reprezentantów szkół.
Biegi na dystansie 33 m
Klasy 4 dziewcząt i chłopców,
Klasy 5 dziewcząt i chłopców,
Klasy 6 dziewcząt i chłopców.
Biegi na dystansie 33 m przez płotki
Klasy 4 dziewcząt i chłopców,
Klasy 5 dziewcząt i chłopców,
Klasy 6 dziewcząt i chłopców.
Biegi na dystansie 333 m
Klasy 4 dziewcząt i chłopców,
Klasy 5 dziewcząt i chłopców,
Klasy 6 dziewcząt i chłopców
Biegi sztafetowe 3x300m (osobno dziewczynki i chłopcy)
klasa 4: 3 dziewczynki i 3 chłopców  
klasa 5: 3 dziewczynki i 3 chłopców  
klasa 6: 3 dziewczynki i 3 chłopców
1. Przeprowadzona zostanie oddzielna rywalizacja dla klas 4, 5 i 6.  
Postanowienia końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zawieszenia lub przerwania akcji w danym mieście –wówczas istnieje możliwość wskazania innego miasta i obiektu sportowego do prowadzenia akcji pt SportGeneracja.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Akcji.
Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów obiektów, na których prowadzona jest Akcja oraz przepisów BHP i ppoż. oraz do stosowania się do zaleceń organizatorów oraz kierownictwa obiektów.
Organizatorzy zalecają Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w imprezie o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
 
Ponieważ udział w Akcji biorą osoby niepełnoletnie, każdy z opiekunów przyprowadzający dzieci na Akcję, zobowiązany jest do posiadania listy uczestników i opiekunów z danej szkoły oraz pozostawienia jej w biurze zawodów wraz z pieczątką szkoły oraz pieczątka i podpisem dyrektora szkoły.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
Organizatorzy zastrzegają sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających.
Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.
Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie.
Uczestnik wyraża zgodę na używanie jego wypowiedzi, wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Akcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez Fundacje Wychowanie przez Sport.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.
W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Organizator posiada ubezpieczenie OC oraz rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia do imprezy na załączonym poniżej druku mailowo na adres fundacja@wychowanieprzezsport.pl do dnia, odpowiednio:
Koszalin do 08.09.2015 r do godz. 18:00
Bydgoszcz do 09.09.2015 r do godz. 18:00
Gorzów Wlkp do 21.09.2015 r do godz. 18:00
Szczecin do 22.09.2015 r do godz. 18:00
Kraków do 23.09.2015 r do godz. 18:00
Proszę pamiętać o oddzielnym wypełnianiu formularzy osobno dla klas 4, 5 i 6 oraz osobno dziewczęta i chłopcy. Organizator będzie na bieżąco weryfikować i potwierdzać zgłoszenie.
Prosimy Szkoły o wskazanie koordynatora= opiekuna do kontaktu z organizatorem.
Kontakt do koordynatora=opiekuna proszę wpisać na liście zgłoszeniowej.

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka
    ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9
    70-426 Szczecin
  • Sekretariat: 91 434 5004