Aktywna Edukacja

TIK - technologia informacyjno - komunikacyjna

             W październiku 2014 r. nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu „ AKTYWNA EDUKACJA” , prowadzonego w ramach projektu „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach”. Liderem programu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji,  natomiast za stronę merytoryczną odpowiada Centrum Edukacji Obywatelskiej.

           W ramach tego projektu dziewięciu nauczycieli z naszej szkoły bierze udział w interaktywnym  kursie e-learningowym.  Uczestnicy zapoznają się z przesyłanymi materiałami, wykonują przewidziane dla nich w danym module zadania oraz przedstawiają ich efekty na Platformie Edukacyjnej. Oczywiście na bieżąco komunikują się między sobą oraz włączają do pracy nad poszczególnymi zagadnieniami innych nauczycieli, uczniów a czasem   i rodziców.

Kurs służy doskonaleniu metod nauczania oraz wykorzystania TIK (technologii informacyjno – komunikacyjnej)  w pracy z uczniami.  

W grudniu dzięki inicjatywie zespołu Aktywnej Edukacji  uczniowie wraz z  nauczycielami omawiali zasady korzystania z  TIK. Poroszono również niektórych rodziców o wyrażenie swojej opinii  na poszczególne kwestie dotyczące tej tematyki.

W rezultacie został zredagowany wspólny dla naszej szkoły Kodeks TIK:

 

KODEKS TIK  SP 54

 1. Korzystamy z zasobów TIK w sposób rozsądny, przemyślany i krytyczny.
 2. Nie wchodzimy na strony nieodpowiednie do naszego wieku.
 3. Korzystając z Internetu nie podajemy swoich danych osobowych.
 4. Stosujemy zasadę ograniczonego zaufania wobec osób poznanych w sieci.
 5. Nie stosujemy cyberprzemocy.
 6. Pamiętamy, że w sieci nie jesteśmy bezkarni i anonimowi.
 7. Szanujemy prawa autorskie, sprawdzamy legalność źródeł i tworzymy bibliografię w swoich pracach.
 8. Zachęcamy do korzystania z sieci w celach edukacyjnych.
 9. Zgodnie ze Statutem Szkoły  wyłączamy telefony komórkowe na lekcji.
 10. Przestrzegamy zasad BHP podczas korzystania z multimediów.

 

      W styczniu uczniowie klas 6 zostali zaproszeni do uczestnictwa w konkursie w sieci „Szkolni Blogomaniacy”. 

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka
  ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9
  70-426 Szczecin
 • Sekretariat: 91 434 5004